Online events

De fleste tenker det er kun å filme det man skulle gjort og opplevd fysisk. Men svaret er noe helt annet. Grunnen til at de fleste digitale møteplassene ikke fungerer er at man ikke har planlagt med deltageren i fokus. De kan bli fort kjedelige fordi de ikke klarer å aktivere og stimulere deltagerne.

Uansett hva slags type digitalt arrangement dere ønsker å gjennomføre er det viktig å tenke over hvordan budskapet blir levert. Det handler ikke bare om å stå foran kamera og filme. Det handler om god regi og godt innhold.

Våre produsenter og rådgivere hjelper dere med konsept, innhold, story og regi slik at deres arrangement blir vellykket. Dette er en større helhet som vi kan veldig godt.

Medvind er spesialisert innen konsept, innhold, regi, dramaturgi og vi produserer for alle plattformer, fysisk, digitalt eller en kombinasjon.

Konferanse

Medvind har utviklet noen av de viktigste nasjonale og internasjonale konferansene og møteplassene for offentlig og privat sektor. Vi tilbyr ekspertise fra A til Å; planlegging og prosjektledelse, strategisk innholdsutvikling, teknisk rådgivning og gjennomføring. Profesjonelt og smidig. Vi kan levere konferanser i alle størrelser, fra de store og komplekse konferansene for tusenvis av deltakere til mindre dagskonferanser. Våre oppdragsgivere er tunge offentlige og statlige aktører, organisasjonsliv og privat næringsliv. Felles for dem er tydelige samfunnsoppdrag og en bærekraftig utvikling. Du kan være trygg på at Medvind leverer.

Event

Opplevelser og arrangementer kommer i mange fasonger. Strategiske fortellinger skal bli til minneverdige øyeblikk for publikum og oppdragsgiver. En utstilling eller installasjon skal bryte gjennom støyen, et hotell åpner dørene. Ansatte skal på kickoff eller studietur til utlandet, og en hel næring møtes for å dele kunnskap og skape en bærekraftig fremtid. Ledersamlinger, kommersielle og kulturelle møteplasser, middag, fest og moro. Markeringer er gode anledninger for å nå frem med et budskap internt eller eksternt. Medvind tilbyr ekspertise i utvikling av konsepter, innhold og gjennomføring av events i alle størrelser, og sørger alltid for kreative og velfungerende løsninger.

Konsept og innhold

Gode konsepter, idéer og godt innhold er alt. Det vekker følelser og gir mening. Det kan bevege tanker og gir makt. Det kan skape handling i øyeblikket, og av og til endre politikk. Godt innhold er essensen i møteplassene, de fysiske og digitale. De er historiene du forteller og emosjonene de skaper. Medvind jobber grundig med innsikt og strategi når vi utvikler innhold. Om det er en konferanse eller et event. En film eller installasjon. Manus og redaksjonelle tekster. Bilder til de 50 meter store skjermene eller tekstene til deltakere som forbereder seg. Medvind tilbyr PR- og kommunikasjonsrådgivning. Strategisk og operativ.

Prosjektledelse

Medvind tilbyr solid prosjektledelse. Våre fagfolk sørger for at hundrevis av planlagte beslutninger og komponenter som regi, scenografi, lys, lyd og mennesker jobber sammen når de skal, og gir liv til våre oppdragsgiveres historier, ønsker og behov, og skaper minnerike opplevelser for deltakere og publikum. Medvind besitter bransjeledende produksjonskompetanse og kan derfor fasilitere de mest teknisk komplekse produksjonene. Og de helt enkle selvsagt.

Deltakerhåndtering

Deltakerreisen er kanskje det aller viktigste. Det er kundene dine og det er dine ansatte du er avhengig av. Dine samarbeidspartnere og fremtidige medspillere. Rådgiveren, selgeren, eller statsledere, kongelige, statsråder, politikere, næringslivstopper og globale VIP´er fra inn- og utland.

Det er deltakerne du skaper minnerike opplevelser for. Positive øyeblikk og engasjement.

Medvind har som mål om å tilby den beste deltakerreisen i bransjen. Vi er alltid tett på og ofte er vi den eneste de forholder seg til. Vi er ansiktet utad og den vennlige stemmen på telefonen for deg og ditt arrangement. 

Samtidig er vårt mål å ikke synes, for går det skeis med logistikken er dette som huskes. Fra registrering og kommunikasjon sørger vi for riktig informasjon til riktig tid, tilgjengelighet, oversikt og trygghet. Våre digitale løsninger gjør det enkelt å delta og ha god dialog før, under og etter. Under avvikling får du alltid topp service. Og store smil.

Regi og coaching

Våre medarbeidere har bakgrunn fra teaterscenen, og har lang erfaring og kompetanse med sceniske virkemidler og historiefortelling. Vi sørger for god regi, dynamisk flyt og at den røde tråden i fortellingen integreres i produksjonen fra start til slutt.

Alle foredragsholdere blir godt preppet og forberedt før de skal på scenen. De forstår sin rolle i fortellingen og hvor de skal gå og stå. Medvinds produsent sørger for trygge rammer for både foredragsholdere og oppdragsgivere. Det er kun da alle leverer på sitt beste og skaper en minneverdig opplevelse for publikum.

Vi tilbyr også scenetrening 1-1 med en rekke foredragsholdere og ledere i norske virksomheter. Det kan være å jobbe frem en ny presentasjon eller ren scenetrening.

Design

Design er et essensielt hjelpemiddel. Det kan få oss til å lytte, til å huske, lære og handle. Design hjelper oss på scenen som fullt rigg eller enkel dekor. Det kan være prikken over    i´en eller den sterke meningen. Design er lekkert videoinnhold, elementer man vil fotografere og dele i sosiale medier, det er grafisk støtte i kommunikasjon, og det er effektive og inviterende messestands.

Medvind kan skape design fra a til å, og levere det ypperste og enkleste. Til alle flater og behov.

Film

Medvind tilbyr produksjon av film til ulik bruk. Til å skape begeistring, som scenesetter og overganger under en konferanse, eller film til strategiske kampanjer, og bærer av hovedbudskap til konferanser eller arrangementer. Vi utvikler konsept, idé og manus og sammen med våre flinke samarbeidspartnere innen produksjon skaper vi akkurat det innholdet du trenger.

Kommunikasjon

Skal du nå ut med et budskap er du avhengig av strategisk kommunikasjon. Om det er eksternt eller til egne ansatte. Gode budskap er viktig, og vel så viktig er det at budskapene treffer målgruppen i relevante kanaler. Medvind tilbyr strategisk rådgivning og operativt PR- arbeid som binder sammen ulike historier, budskap og kanaler til en helhet, og bidrar til at du kommer på i mediene med budskapet. Vi gjør også research og bidrar til å finne de gode historiene og vinklingene.