Digitale eventer

De fleste tenker at det er en enkel sak å lage digitale møteplasser – det er bare å filme det man skulle gjort fysisk. Dette stemmer ikke, og er ofte grunnen til at digitale arrangement ikke fungerer. De kan fort bli kjedelige, lite stimulerende, og uengasjerende. Grunnen er at deltakeren ikke er i fokus, og ikke blir aktivert.

Uansett hva slags type digitalt arrangement dere ønsker å gjennomføre, er det viktig å tenke over hvordan budskapet blir levert. Det er ikke bare å stå foran kamera og filme: Det handler om god regi og godt innhold.

Våre produsenter og rådgivere hjelper med konsept, innhold, story og regi, slik at deres arrangement blir en god opplevelse på skjermen.

Hybride eventer

Hybride hendelser er hendelser som er både fysiske og digitale på samme tid. Det betyr at arrangementet med deltakerne er på ulike steder samtidig, noe som krever flere hensyn og beslutninger. Et hybridarrangement prioriterer digitale og fysiske deltakere ulikt, på grunn av ulike behov og utfordringer.

Hybride eventer er arrangementer som både er fysisk og digitalt på samme tid. Dette betyr at arrangementet og deltakerne er på forskjellige lokasjoner samtidig, og at man må ta flere hensyn og avgjørelser. Et hybridarrangement prioriterer digitale og fysiske deltakere ulikt, på grunn av ulike behov, utfordringer og muligheter.

I Medvind har vi kompetanse og erfaring med ulike kreative løsninger for å tilrettelegge for god historiefortelling, fysisk og digitalt. Vi er spesialister på konsept, innhold, regi og dramaturgi, som sørger for et godt helhetlig arrangement – uansett hvor du sitter.

Konferanse

Medvind har utviklet noen av de viktigste nasjonale og internasjonale konferansene og møteplassene for offentlig og privat sektor. Vi tilbyr ekspertise fra A til Å; planlegging og prosjektledelse, strategisk innholdsutvikling, teknisk rådgivning og gjennomføring.

Vi kan levere konferanser i alle størrelser; fra store og komplekse med tusenvis av deltakere, til mindre dagskonferanser. Våre oppdragsgivere varierer fra tyngre offentlige og statlige aktører, til organisasjonsliv og privat næringsliv. Alle har tydelige samfunnsoppdrag, og en bærekraftig utvikling.

Vi jobber profesjonelt og smidig: Du kan være trygg på at Medvind leverer.

 

Event

Opplevelser og arrangementer kommer i mange fasonger: Strategiske fortellinger skaper minneverdige øyeblikk, en utstilling eller installasjon bryter gjennom støyen, et kickoff samler en næring for å dele kunnskap. Det finnes mange anledninger til å nå frem med budskap, bygge kultur, styrke team, skape mening og inspirere.

Markeringer, ledersamlinger, kommersielle og kulturelle møteplasser, middag, fest og moro er gode anledninger til å dele budskap og skape opplevelser, internt og eksternt.

Medvind tilbyr ekspertise i utvikling av konsepter, innhold og gjennomføring av events i alle størrelser, og sørger alltid for kreative og velfungerende løsninger.

 

Konsept og innhold

Gode konsepter, idéer og innhold er alt. Det vekker følelser og gir mening. Det kan bevege tanker og gir makt. Det kan skape handling i øyeblikket, og endre politikk. Godt innhold er essensen i møteplassene – fysiske og digitale. Det er historiene du forteller, og emosjonene du sitter igjen med.

Medvind jobber grundig med innsikt og strategi når vi utvikler innhold. Enten det er konferanse, eller event; film, eller installasjon. Vi tilbyr PR- og kommunikasjonsrådgivning, utarbeider manus og redaksjonelle tekster, og lager alt fra innhold på skjerm til tekst for deltakere.

 

Prosjektledelse

Medvind tilbyr solid prosjektledelse. Våre fagfolk sørger for at hundrevis av planlagte beslutninger og komponenter jobber sammen når de skal. Regi, scenografi, lys, lyd og mennesker gir liv til historiene dere ønsker å fortelle – og skaper minnerike opplevelser.

Medvind besitter bransjeledende produksjonskompetanse og kan derfor fasilitere de mest teknisk komplekse produksjonene – og det er helt enkelt, selvsagt.

 

Deltakerhåndtering

Deltakerreisen er kanskje det aller viktigste. Det er dine ansatte, kundene og samarbeidspartnerne du er avhengig av, og ønsker å gi gode opplevelser. Dette kan være rådgivere, selgere, statsledere, kongelige, politikere, næringslivstopper eller globale VIP-er. Det er nåværende og fremtidige lagspillere, som du ønsker å engasjere og dele positive øyeblikk med.

Medvind har som mål å tilby den beste deltakerreisen i bransjen. Vi er alltid tett på, og ofte den eneste deltakerne forholder seg til. Sammen er vi ansiktet utad, smilet du møter, og den vennlige stemmen på telefonen – for deg, og ditt arrangement; før, under og etter.

Samtidig, er vårt mål å ikke synes. Vi skal sørge for sømløse, knirkefrie, oversiktlige og trygge arrangement, hvor logistikken er så god at du ikke merker den. Medvind tilbyr gode løsninger, gir informasjon til rett tid, og er tilgjengelig for alle dine behov; for å gi deg og din klient en utmerket og enkel opplevelse.

Regi og coaching

Våre medarbeidere har bakgrunn fra teaterscenen, og har lang erfaring og kompetanse med sceniske virkemidler og historiefortelling. Vi sørger for god regi, dynamisk flyt og at den røde tråden i fortellingen integreres i produksjonen, fra start til slutt.

Alle foredragsholdere blir godt forberedt før de skal på scenen. De forstår sin rolle i fortellingen og hvor de skal gå og stå. Medvinds produsent sørger for trygge rammer for foredragsholdere og oppdragsgivere, slik at alle leverer på sitt beste, og skaper en minneverdig opplevelse for publikum.

Vi tilbyr også 1-1 scenetrening; alt fra å bygge opp en god presentasjon – til ren scenetrening.

Design

Design er et essensielt hjelpemiddel. Det kan få oss til å lytte, huske, lære og handle. Design kan være store skjermer og lyskastere, eller enkel dekor. Det kan være prikken over i´en, eller den sterke meningen. Design er lekkert videoinnhold, grafisk virkemiddel i kommunikasjon, og det er effektive og inviterende messestands.

Medvind kan skape design fra A til Å, til alle flater og behov. Vi leverer alt fra det ypperste, til det enkleste. Vi skaper inspirerende filmer, øyeblikk, og estetikk, som du vil fotografere og dele på sosiale medier.

Film

Medvind tilbyr produksjon av ulike filmer og videoinnhold. Dette skaper begeistring, setter scenen og stemningen, eller fungerer som overganger. Vi kan lage strategiske kampanjer, som forsterker hovedbudskap til konferanser eller arrangementer.

Sammen utvikler vi konsept, idé og manus, og skaper akkurat det innholdet du trenger.

 

Kommunikasjon

Dersom det skal formidles et budskap, behøves det strategisk kommunikasjon. Enten det gjelder internt eller eksternt, er det viktig at budskapet kommer frem slik man ønsker. I tillegg, skal riktig målgruppe treffes, gjennom relevante kanaler.

Medvind tilbyr strategisk rådgivning og operativt PR-arbeid, som binder sammen ulike historier, budskap og kanaler, på en helhetlig måte. Slik vil budskapet ditt komme i de riktige mediene, og påvirke som planlagt. Vi er eksperter, og gjør nøye research for å finne de beste vinklene – for å kunne fortelle din historie.