Medvind og bærekraft

Arrangementer, konferanser og events kan være en stor kilde til CO2-utslipp. Transport og logistikk, matservering, produksjon av ulike sceniske elementer, trykksaker og andre artikler er av og til en nødvendighet, men også noe som kan bidra til et negativt fotavtrykk. I Medvind jobber vi systematisk for å redusere miljøavtrykket på alle våre arrangementer.

Miljøfyrtårn logoen. Grafikk.
Green Producers Tool logoen. Grafikk.

I november 2022 ble medvind en del av Green Producers Club som gir oss og våre kunder tilgang til verktøy for å kartlegge arrangementes miljøavtrykk, og samtidig kunne legge et press på våre leverandører så vi når vårt bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid.

Systemet ble implementert i januar 2023.

Medvind Eventbyrå er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar dette på alvor, og oppfordrer alltid til ettertanke i valgene man tar i våre produksjoner.

Vi er stolte av å ha vært nominert til inspirasjonsprisen til årets miljøfyrtårn 2021

Bilde av Bamas dekorasjon på WWF konferansen. Tekst på bildet: Vi ønsker at hele råvaren blir brukt. Av skrei får du filet, buk, tunger, kjaker, lever, rogn, hode og bein. Alt har en verdi. Foto.

Medvind er en rådgiver for mer bærekraftige arrangementer. Mange av Medvinds oppdragsgivere er bidragsytere til det grønne skiftet.

De skal elektrifisere samfunnet og utvikle løsninger for karbonfangst. Noen bidrar til bærekraftig forvaltning av naturen, ressursene i havet eller regnskogen og det biologiske mangfoldet. Andre skal få fart i overgangen til en bærekraftig byggenæring og et sirkulært samfunn.

De representerer både vårt klimaengasjement og vårt samfunnsansvar.

 

Bilde av Bamas dekorasjon på WWF konferansen. Skilt med teksten: Bama storkjøkken har redusert omsetningen på rødmerkede produkter med 80 %, og nærmer seg målet på 0 %. (Sjømatguiden WWF). Foto.