WWF: En møteplass for naturen

Kreativt Forum: En feiring av norsk reklamebransje.

Bygg Reis Deg AS: Landets største fastlandsnæring møtes til «årets viktigste møteplass»: Det Norske Byggemøtet.

Nores: Skreddersøm for hotell og restaurant