Medvind tilbyr kreative rådgivere, produsenter og eventmakere som utvikler engasjerende innhold og kommunikasjon. Vi iscenesetter møteplasser som gir verdi for virksomheter, mennesker og samfunnet.

Hvorfor Medvind?

Verden er i omstilling. Klimaendringer, teknologiutvikling og forbrukere stiller nye krav og forventninger til myndigheter, by og bygd, næringsliv og forbrukere.

Medvind ønsker å få fart på den bærekraftige omstillingen. Vi skal derfor utvikle viktige møteplasser for offentlig og privat sektor, og bidra til at mennesker og virksomheter kommer sammen, deler kunnskap og sammen finner nye løsninger, muligheter og samarbeid lokalt, nasjonalt og globalt.

Vår hårete ambisjon er å være en liten, men effektiv og nyttig del av løsningen, gjennom å gi medvind til våre oppdragsgivere og deres prosjekter.

Hvem er Medvind?

Medvind Eventbyrå AS består av en liten, men slagkraftig gjeng med strategiske rådgivere, innholdsutviklere, produsenter og prosjektledere i Oslo.

Medvind og miljø

Medvind har alltid hatt fokus på bærekraft og miljø. Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2009.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten vår. 
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter. 
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning. 
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmateriell. 
  • å ha en Miljøfyrtårn-sertifisiering og vurdere andre sertifiseringer og ordninger som kan redusere Medvinds totale miljøavtrykk. 

Caser

Her er noen jobber vi er stolte av

WWF: En møteplass for naturen

Kreativt Forum: En feiring av norsk reklamebransje.

Nores: Skreddersøm for hotell og restaurant

Noen av våre kunder

Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo

Ikke bare forteller vi din historie.
Vi skaper den for deg.