Medvind utvikler, skaper og gjennomfører eventer, konferanser, jubileer, reiser og kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt.

Medvind tilbyr kreative rådgivere, produsenter og eventmakere som utvikler engasjerende innhold og kommunikasjon.

Medvind iscenesetter møteplasser som gir verdi for virksomheter, mennesker og samfunnet.

Medvind tilbyr fysiske, hybride og digitale arrangementer.

Medvind er et av Norges ledende byråer med over 20 års erfaring. Kundene beskriver oss som et høykompetent high end selskap.

Hvorfor Medvind?

Medvind Eventbyrå er et av Norges fremste og beste eventbyråer med flere av de mest prestisjefylte kundene og prosjektene. Vi løser alle dine behov og ønsker i forbindelse med eventer, konferanser og filmer. Du kan bruke oss på hele eller deler av prosessen. Vår ekspertise er strategi, konsept, innholdsproduksjon, programutvikling, regi, dramaturgi, scenografi, design, kultur, teknikk, deltagerhåndtering, kommunikasjon, reise og film..

Hva gjør Medvind

Medvind er et 360 graders byrå som dekker alle faser i forbindelse med eventer og konferanser.

Vi har delt opp virksomheten i åtte forretningsområder.

Hvem er Medvind?

Medvind Eventbyrå består av en engasjert og slagkraftig gjeng med strategiske rådgivere, innholdsutviklere, produsenter og prosjektledere i Oslo.

Medvind og miljø

Medvind har alltid hatt fokus på bærekraft og miljø. Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2009.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten vår. 
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter. 
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning. 
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmateriell. 
  • å ha en Miljøfyrtårn-sertifisiering og vurdere andre sertifiseringer og ordninger som kan redusere Medvinds totale miljøavtrykk. 

Caser

Her er noen jobber vi er stolte av

WWF: En møteplass for naturen

Kreativt Forum: En feiring av norsk reklamebransje.

Nores: Skreddersøm for hotell og restaurant

Noen av våre kunder

Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo
Kundelogo

Ikke bare forteller vi din historie.
Vi skaper den for deg.